Συνδρομές

Η IS&S παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα διανομής και διαχείρισης πληρωμών για καταναλώτες και επιχειρήσεις.

Συνδρομές

 • Εφημερίδες
 • Περιοδικά
 • Διανομή αυθημερόν
 • Διαχείριση της διανομής με σκοπό την ικανοποιήση των εκάστοτε αναγκών
 • Ετικετοποίηση
 • Υπηρεσίες προς εκδότες
 • Βάση δεδομένων με όλα τα μέλη μας και τις συνδρομές τους
 • Σύστημα ασφαλούς διαχείρισης των ανανεώσεων
 • Επιβεβαίωση πληρωμής και ενημέρωση για την παράδοση
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Σύστημα διαχείρισης ακυρώσεων και αποζημιώσεων